Haberler

  • YYS (AEO) Belgesi Hazırlıklarına Başladık 2017-05-15

    Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu statü sayesinde, güvenilir firmalar kendi tesislerinde gümrük işlemlerini yerine getirebilme, kısmi ve götürü teminat uygulamasından yararlanma, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı, beyanın kontrolünde daha az kontrol ve başka bir takım ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. YYS (AEO) Belgesi sadece ulusal bir belge değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan ayrıcalık statüsüdür. Bu belgeyi almak amacıyla hazırlıklarımıza Mayıs 2017 itibariyle başlamış bulunuyoruz.